آجیل

آجیل چهارمغز1000


350,000 تومان

یک کیلو شامل فندق، بادام، پسته، بادام هندی

آجیل شور و زعفرانی می‌باشد.