فروشگاه اینترنتی گردش کالا با هدف ترویج استفاده از محصولات طبیعی و ارگانیک روستایی و کشاورزی و گسترش کسب وکارهای روستایی شکل گرفته است .

اشتغال زایی روستایی، کارآفرینی برای جوانان شاغل در روستاها، کوتاه کردن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده و نیز رساندن محصولات طبیعی و ارگانیک به دست هموطنان گرامی هدف اصلی فروشگاه گردش کالا می باشد.

بخش اول فروشگاه به معرفی و عرضه محصولات شرکت آرمان جاودان آسمان چال (آجاکو) اختصاص خواهد داشت تا در خدمت مقتضی نسبت به گسترش و معرفی سایر محصولات کشاورزی و روستایی اقدام گردد.